Het C.L.B.

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Mariëndaalstraat 35

3290 DIEST

Tel.: 013/312729

Fax: 013/327005

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

website: www.clbdiesttess.be           

directeur CLB: Raf Biesmans

 

Onze schoolbegeleiders en tevens aanspreekpunten voor de ouders zijn:

voor de 3de kleuterklas en de lagere school: Lore Vos (psycho-pedagogisch werker)

voor de 1ste en 2de kleuterklas: Daniëlle Verstraeten (maatschappelijk werker)

schoolarts : Dr. An Nolmans

verpleegsters voor onze school: Hilde Haesen / Martine Vanbuylen

Met CLB wordt er jaarlijks een samenwerkingsakkoord vastgelegd. Beleidsplan ter inzage bij de schooldirectie.

Werking Vrij CLB Diest

 1. De CLB-Opdracht

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert de begeleiding  op vier domeinen:

 • - het leren en studeren;
 • - de onderwijsloopbaan;
 • - de preventieve gezondheidszorg;
 • - het psychisch en sociaal functioneren.

 

2. CLB-Werking

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook jij en je ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens over de lln. uit die voor de begeleiding op school nodig zijn. Dat gebeurt binnen de grenzen van de deontologie en het beroepsgeheim van de CLB-medewerker. Het CLB noteert de relevante gegevens in het multidisciplinair CLB-dossier.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Als de leerling bekwaam geacht wordt, dat wil zeggen als hij/zij voldoende in staat is om zelfstandig keuzes te maken, zet het CLB de begeleiding slechts voort als hij/zij hiermee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt men dat een leerling bekwaam is. Indien de leerling jonger of onbekwaam geacht wordt, dan wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van de ouders. De leerling en de ouders worden maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding. De regelgever bepaalt daarnaast aan welke regels een begeleidingtraject van het CLB moet voldoen.

 

3. Het Multidisciplinair Dossier

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Als de leerling 12 jaar is, de leeftijd waarvan de regelgever vermoedt dat hij/zij bekwaam geacht wordt om dit recht zelfstandig uit te oefenen, zet het CLB de begeleiding slechts voort als deze hiermee instemt. In het andere geval of als hij/zij jonger is dan 12 jaar wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van de ouders. De leerling en zijn ouders worden maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding. De regelgever bepaalt daarnaast aan welke regels een begeleidingstraject van het CLB moet voldoen.

Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB Diest. Zij vormen per school een team.

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Ze houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake:

 • - het beroepsgeheim;
 • - de deontologie;
 • - de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLB-dossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de regelgeving bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan je op het begeleidend CLB bekomen.

Indien  de leerling van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het Vrij CLB Diest. De ouders hoeven zelf niets te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen.

Als de ouders dit niet wensen, moeten de ouders binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt.(Ken je het adres van dit CLB niet, dan kan dit worden bekomen in de hoofdzetel of in één van de vestigingen van het Vrij CLB Diest.)

Het betreft welke gegevens?

 • - de identificatiegegevens,
 • - vaccinatiegegevens,
 • - de gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken –leerplichtproblemen).

Deze gegevens worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.

De ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:

 • - de begeleiding van leerplichtproblemen
 • - collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m.  besmettelijke ziekten.

De ouders kunnen, via een aangetekend schrijven aan de directeur van het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van 90 dagen dient de persoon die verzet aantekent,het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs.

In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van je ouders.

 

4. Medisch schooltoezicht

 • - jaarlijkse gerichte consulten: in eigen school : 1ste kleuterklas – 1ste leerjaar – 3de leerjaar.
 • - algemene consulten in CLB Diest: 2de kleuterklas – 5de leerjaar.
 • - meldingsplicht van de school: schoolpersoneel is verplicht ernstige vermoedens van kindermishandeling (hygiënisch en sociaal), incest en verwaarlozing te melden aan CLB.

 

5. Hoe kan je de CLB-medewerkers bereiken?

 • Ouders kunnen contract opnemen met het CLB (013/312729);
 • - via de school
 • - rechtstreeks op het CLB

Het is handig om een afspraak te maken, best op woensdagnamiddag.

De hoofdzetel  te Diest is open:

 • - op werkdagen van 8:30u tot 12:00u en van 13:00u tot 16:00u.
 • - op donderdag tot 19:00u.

Het centrum is gesloten :

 • - van 15 juli tot 15 augustus,
 • - tijdens de kerstvakantie
 • - tijdens de paasvakantie

 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING: PROFYLAXIE VAN BESMETTELIJKE ZIEKTEN.

 

Maatregelen door de school te nemen:

 

 

 

 

 

 

 

 1. De directie van de school neemt contact op met het centrum zodra:

 • Hij/zij verneemt dat een leerling van de school door een besmettelijke ziekte is aangetast.
 • Hij/ zij vermoedt dat een leerling of een personeelslid aan een dergelijke ziekte lijdt.
 • Hij/zij verneemt dat een dergelijke ziekte werd vastgesteld in het huis van één van de leerlingen of van een lid van het schoolpersoneel. 

2. Als een klas of een school gesloten moet worden ten gevolge van een besmettelijke ziekte, vestigt de directie van de school de aandacht van de ouders op de mogelijke gevaren van besmetting, evenals op de te treffen voorzorgsmaatregelen. Hij/zij doet dit in overleg met het centrum.

 3. Het sluiten van een school of van een klas wordt onmiddellijk meegedeeld aan het Departement Onderwijs.

 4. De directie van de school heropent de school of klas na instemming van de Gezondheidsinspectie.

 

Welke besmettelijke ziekten melden?

Buiktyfus

 • Hepatitis A
 • Hepatitis B
 • Meningokokkenmeningitis en –sepsis
 • Poliomyelitis
 • Difterie
 • Salmonellosen
 • Kinkhoest
 • Bof
 • Mazelen
 • Rubella
 • Schurft
 • Schimmelinfecties van de schedelhuid
 • Infectie met beta-hemolytische streptokokkenvan groep A, onder meer Scarlatina (roodvonk)
 • Besmettelijke tuberculose
 • Shigellose (dysenterie)
 • Varicella (windpokken)
 • Impetigo
 • Mollusca contagiosa (parelwratten)
 • Pediculosis capitis (hoofdluizen)
 • HIV infectie
 • Schimmelinfecties van de gladde huid

 

 

Kalender

Augustus 2019
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Evenementen

do aug 29 @19:00 - 20:30
KIJKDAG - start van het nieuwe schooljaar !
ma sept 02 @08:45 - 15:20
START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR !
do sept 05 @19:00 - 20:30
Infovergadering per klas
ma sept 09 @20:00 - 21:00
ouderraad
vr sept 13 @13:30 - 15:00
Startviering